Børnehavens grupper

I løbet af sin børnehavetid i Skjold vil dit barn komme gennem tre aldersopdelte gruppeforløb.

Man starter som Haletudse, dernæst bliver man Løvfrø, og man slutter af med at være Veteran.

Haletudserne

I det første gruppeforløb handler det for en stor del om at lære at gå i børnehave.

Børnene skal fx lære selv at tage tøj på, deltage i borddækning, komme når de voksne kalder,

og at lege med hinanden.

De får kendskab til forskellige materialer som fx saks, lim, maling og pensel.

Aktiviteterne, de bliver præsenteret for, er med til at udvikle deres forskellige kompetencer.

 

Løvfrøerne

I dette gruppeforløb lægger vi vægt på at videreudvikle børnenes sociale kompetencer med aktiviteter, hvor børnene skal arbejde sammen. Det kan være at give hinanden en hjælpende hånd over en forhindring i skoven, at lave stafetløb i to hold eller lege restaurant.

Nogle børn i denne aldersgruppe vælger selv ofte at tegne, mens andre helst vil lege.

 

For at støtte de sidstnævnte vil børnene sommetider få til opgave at tegne en tegning. Løvfrøerne kommer tit i skoven.

 

Veteranerne

I det sidste gruppeforløb i børnehaven får børnene en opgavebog, som de arbejder med nogle dage med det formål at lave en blid overgang til skolen. Børnene trænes i at sidde og løse en opgave, enten individuelt eller sammen med gruppen.

 

Derudover får de øvelser i regellege.

 

I veterangruppen kommer børnene desuden på ture ud af huset. Udover at give børnene nogle gode kulturelle oplevelser, har turene det formål at lære børnene mere om, hvordan man opfører sig ude blandt andre mennesker, i bussen, i teatre osv.

Veteranerne kommer desuden på minikoloni, hvilket betyder, at de har en overnatning i Skjold.