Børnehuset Nørregros historie

Børnehuset Nørregro er grundlagt på baggrund af en sammenlægning mellem to traditionsrige institutioner.

Skjolds historie

 

Skjold startede i 1955 og er verdens ældste udflytterbørnehave. I 1950'erne trådte flere kvinder ind på arbejdsmarkedet, hvilket medførte et større behov for børnepasning og dermed flere børnehaver. Men på Nørrebro i 50'erne var der ikke mange ledige byggegrunde eller meget plads til at oprette børnehaver. 

 

Udflytter-ideen og dermed Skjold startede i realiteten som en nødforanstaltning for at få flere børnehavepladser til børnene på Nørrebro. Søster Mary startede i datidens busser i 1955 med at køre børn fra Samuels Kirkes Krypt ud til den lejede spejderhytte ved Bøndernes Hegn ved Hareskoven.

 

Ved fornemt arbejde, dels ved forretningsfører Bisgaard Larsen og vores første leder Anna Skjoldan, blev Skjold i Lynge en realitet i 1973. Tak til alle de personer, der har medvirket til det Skjold, vi har i dag, til trods for at vi startede som en nødforanstaltning.

 

 

 

Læssøegårdens historie:

 

Daginstitutionen Læssøegården startede i 1970’erne, da institutionen Fredensgårdens Legested flyttede ind i det gule byhus i Læssøesgade 22.

 

Nørrebro kunne i 70’erne og 80’erne være et barskt sted at vokse op og Læssøgården blev i årtier et helle for mange børn og deres forældre.

 

Læssøegården var en institution, der blev kendt og berømt for sine evner til at involvere forældre og lokalsamfund og inkludere børn med mange forskellige udfordringer.

 

I takt med at Nørrebro forandrede sig, ændrede Læssøegården sig også, men gennem alle årene har rummelighed og respekt for børn og forældre været hjørnesten i det pædagogiske arbejde.

 

Huset i Læssøesgade har også en historie at fortælle:

Det er meget sjovt at forstille sig, at der har været vognpark med plads til 4 stk. automobiler i stueetagen gennem to store porte.

På 1. salen har der været stald og foderrum med plads til otte heste og adgang via en rampe.

På 2. salen/loftet ser det ud til at der har været værksted og vaskerum.

Det er meget sjovt at se, at der hvor spindeltrappen (brandtrappen) går op i dag, har der tidligere været døre med et kranspil i taget til at hejse foder, materialer osv. op på 1. og 2. salen.

 

Download: Børnehuset Nørregro anno 1933 (pdf - 2,7 MB)