Personalepolitik

Lønpolitik

Nørregros lønpolitik tager sit udgangspunkt i Københavns kommunes værdigrundlag, der bygger på ligeværdighed, respekt, dialog og tillid i vores arbejde/kontakt med brugerne


Rygepolitik

Der må ikke ryges på matriklen, hverken i Læssøegade eller Skjold.

Rygepauser er at betragte som en del af de 29 minutters pause.

  

Alkoholpolitik
Ingen alkohol i hverdagen.

 

Struktur for personalesamarbejde
Hver stue har tilknyttet 2-3 voksne. Disse tre personer er basispersonale, og er sammen med forældrene ansvarlige for alt det praktiske og for børnenes trivsel og udvikling. For at skabe fine og udviklende læringsmiljøer for børnene, at være opsøgende og aktive i kontakten / samarbejdet med forældrene,  samt tilbyde / indkalde til samtaler omkring stuens børns, trivsel, udvikling og lærings potentialer.


Når vi arbejder i de aldersopdelte grupper, er dette oftest på tværs af stuerne, og derfor er der også personale fra hver stue knyttet til disse grupper.

Vi holder personalemøde ca. hver 4. uge. Fra 17-19, i enkelte tilfælde 17-20

 

Personalet har 1 time om ugen hver, til at planlægge / reflektere således at projekterne / aktiviteterne hele tiden holdes ajour og udformes, i forhold til hvad børnene er optaget af, og deres helt specifikke lærings potentialer lige her og nu.