Modtagelse af nye børn i vuggestuen

 

Når børn skifter fra den ene sammenhæng til en anden, er det et farvel til noget trygt og rart og et goddag til noget nyt og spændende, men det er også et goddag til usikkerhed og utryghed.

 

Især for vuggestuebørn og deres forældre er det utrygt første gang, forældrene forlader deres børn i vuggestuen. Udover det nye og usikkerheden for børnene kan opstart i vuggestue også være særlig svær for forældrene. Vi kender alle historierne, og de fleste forældre kender følelsen - den ubehagelige knugende fornemmelse i maven, tårerne trillende ned ad kinderne på vej til arbejde efter at have afleveret sit grædende barn i institutionen. Men sådan behøver det ikke altid at være.


Derfor er det vigtigt, at vi gør os tanker om, hvordan vi bedst hjælper børn og familier i denne overgang.

Når forældrene får pladsen, kontakter I os. Sammen aftaler vi et møde inden opstart, hvor forældre igen kan se institutionen sammen med barnet, hilse på personalet og blive introduceret til vores erfaringer med den gode modtagelse. Vi finder i dialog den rette modtagelse og opstart for jer. Ligegyldigt hvad vi planlægger, er det vigtigste, hvad barnet viser os. Og det betyder, at hvis barnet viser os noget andet, finpudser vi vores aftale, således at barnet bliver set og hørt i modtagelsen.


I introduceres i opstart til vores forventninger til jer, vores dagligdag og pædagogik, og I kan introducere jer og barnet for os. I får information om log ind på hjemmesiden. Derudover får I en opgave om at finde billeder frem, som barnet kan have med i vuggestuen. Dette kan være et billede af barnet selv, et af jer forældre, eventuelt søskende og bedsteforældre. Herefter aftaler vi dag og tid.

 

I kan inden I starter læse om måltider, søvnpolitik, dagligdagen, pædagogiske projekter og andre spændende ting. Der er mange informationer, så det er vigtigt, I også får læst på hjemmesiden inden I starter. Når I er startet får I adgang til AULA hvor I får daglige informationer. Informationer om begivenheder, nyhedsbreve, billeder og skriv om dagligdagen. Vi bruger også de første dage på at lære hinanden bedre at kende, langsomt komme tættere på barnet og jer.

 

Samtidig bruges de første dage med barnet også til at spørge til barnets første år. Hvordan har fødslen været? Hvordan har barslen været? Hvordan sover barnet om natten? Hvor mange gange sover barnet middagslur? Er der eventuelt særlige rutiner, der er gode at overtage i forhold til søvn, familieforhold osv.? Det samme har I mulighed for i forhold til os og vores pædagogiske praksis. Vi skal sammen bygge en bro mellem barnets to verdener, en bro som er ekstremt vigtig for barnet. Sammenhængen mellem hjem og vuggestue gør barnet mere trygt og er fundamental for dannelse af de gode relationer. På tredje dagen kan I måske gå en halv time (være tæt på), og herefter kan vi langsomt forlænge. Vi anbefaler, at I afsætter ca. 14 dage og derefter en periode med korte dage (f.eks. 9-15).

 

Der vil være en primær voksen til at modtage barnet i starten, og det er vigtigt, at modtagelsen aftales, så den passer med vedkommendes mødetider. På den måde vil barnet møde den samme voksen i opstartsfasen. Men de andre på stuen vil også hurtigt byde sig til og begynde at danne relationer i det små. Dette er ekstremt vigtigt, så barnet føler sig trygt hos flere voksne.

 

Hvis du forlader et grædende barn, så husk, at reaktionen er helt normal, og bevar troen på, at vi kan trøste dit barn. Barnet mærker med det samme jeres usikkerhed, så hold fast i jeres farvel, kom af sted, og ring endelig ned til os, hvis du er bekymret. Vi sender som oftest en sms med et billede af et gladere barn, hvis muligheden og tiden tillader det.

 

 

En god modtagelse kræver voksne med empati og kærlighed til børn
 

 • Klæd personalet på med en liste med nødvendige og gode informationer
  Fortæl personalet alt det, du skønner vigtigt - hellere for meget end for lidt.

 

 • Korte dage. Sæt tid af til ca. 14 dage
  Børn bliver tryggere af små gode oplevelser end lange, hårde.

 

 • Tag det roligt derhjemme i den første tid
  Ikke for mange arrangementer, da barnet vil være træt på grund af de mange nye indtryk og vaner.

 

 • Tryghed og rutiner hjemmefra er vigtige
  Søvntid, madvaner, bamser, sutteklude osv. Fortæl personalet om barnets vaner og rutiner.

 

 • Sig altid farvel, vær tydelig og klar
  Sig til os, når du er klar til afsked. Barnet må hellere reagere end blive forskrækket, når du er væk, selvom det kan være svært at rumme.

 • Samtaler/kommunikation
  Vær i tæt kontakt med personalet hele tiden.

 

Sig hvis du undrer dig eller bekymrer dig, så kan vi klare næsten alt. Vi holder automatisk samtaler om barnets trivsel og udvikling efter 3 måneder. 

Vi glæder os til at møde jer og lære jer at kende.