Forældremøder og -samtaler

Forældresamtaler

Nye forældre indkaldes til en forældresamtale et par måneder efter barnets start. I denne samtale snakker vi om, hvordan indkøringen af barnet er forløbet, og hvordan det har det nu. Et vigtigt formål med denne samtale er, at vi lærer barnet at kende, deler perspektiver fra dagligdagen i hjemmet og i børnehaven, og at vi voksne kan lære hinanden lidt bedre at kende, så det er nemmere senere at snakke sammen om stort og småt. Derudover holdes der løbende samtaler, hvis vi eller forældrene har behov herfor. I børnehaven holdes der i oktober/november skoleparathedssamtaler.

 

Forældremøder

Der afholdes fast forældremøder to gange om året - et om efteråret og et om foråret. På møderne er der altid valg til forældrebestyrelsen på programmet samt information om hverdagen i børnehaven.

 

Forældrekaffe

Forældrebestyrelsen inviterer løbende til forældrekaffe, som er et hyggeligt og socialt tilbud under uformelle rammer.