Vuggestue

Inden I starter vil vi bede jer ringe ned og aftale med stuens voksne, hvornår I skal komme den første dag -ring på nummeret 35355001.
Den første tid vil dit barn blive tildelt en primærvoksen på stuen, som vil tage imod jer.
Den første dag vil du være sammen med dit barn på stuen sammen med den primærvoksen. Her vil vi informere om dagligdagen og om den fremadrettet modtagelse, samt hvor vi vil lære dit barn bedre at kende.

De efterfølgende dage vil jeres barn komme på besøg på stuen med en forælder. Alt efter hvordan barnet har det på stuen, vil I efter nogle dage blive sendt ’uden for døren’ i korte perioder. Det er vigtigt at skabe afleveringsrutiner for at gøre overgangen så forudsigelig som mulig. Det kan være svært at sige farvel til sin far og mor. Vi forstår barnets følelser, og trøster og hjælper dit barn på bedst mulig måde.

Det er forskelligt, hvor lang tid det tager for jeres barn at vænne sig til vuggestuelivet og de nye omgivelser og ansigter. Målet for modtagelsen er at dit barn bliver tryg ved voksne og børn stue og kan deltage i dagens gang.