Legezoner

Pædagogik og indretning i vuggestuen

 

0-3åriges udvikling

Lære at regulere sig selv

Omsorg

Tryghed og tilknytning

Jeg vil og kan selv

inddragelse

 

 • Små vuggebørn har brug for konkreter, de kan endnu ikke fantasere sig til alting, de kan ikke endnu bygge noget og så lege det er noget andet
 • Gøre omgivelserne overskuelig og samtidig invitere til leg, og inspirere børnene

 

 ”Det er børn, som er ved at udforske og få begreb om verden, og hvis verden er uorganiseret og kaotisk, så bliver man uorganiseret og kaotisk i hovedet.  

Hvis de er trygge går de på opdagelse, derfor er det også vigtigt at have miljøer, hvor man kan udforske og putte ting i munden og vise det til de voksne og skabe relation, interaktion og samtale.

 

Små børn har sor glæde af så legemiljøer,

 

Eks på konkreter / legezoner i vuggestuen

store biler eller rat og leger, at man kører bil

køkken / dukkekrog, tog / bus, butik mm – De leger det de kender og ser hjemme,

sprog hvor og hvordan

motorik og bevægelse

sanser

Hyggekrog med ro, hygge genkendelighed / madres spejl

 

 

 

De voksnes opgave

 • voksne ved børnene
 • voksne organiserer, der skal være gjort klar til leg,
 • tydeligt hvor, byde sig til, så børnene føler sig inviteret ind
 • man kan ikke bare skabe nogle rum, og så har man et godt børnemiljø: ”Pædagogikken, organiseringen og rummet hænger uløseligt sammen.

 

 • læringsmiljøet i en vuggestue skal skabe sikre og skabe rum for barnets tilknytning / relation / til de voksne, og samvær og støtte i legen.
 • aftal hvor mange i hvert legemiljø, så det forbliver godt
 • ”Der skal kun stilles det legetøj frem, som børnegruppen er optaget af, leger med og udvikles af
 • man skal have nok legetøj, konkreter og ting til legezoner, så man hele tiden kunne lægge frem og tage væk, så det bliver ved med at inspirerende og det er overskueligt for børnene.
 • Være opmærksom på at man at man laver læringszoner rolige med også insoirrerende og hyggelige,

 

Rummet kan også hjælpe den voksne til at få den gode kontakt med børnene og skabe den legende glædesfyldte relation med  den voksne, og de andre børn hen af vejen.

Zonen for nærmeste udvikling

De fleste børn har eller er i gang med at lære følgende når de starter i vuggestue (1-2 år)

Praktiserer pincetgrebet 

Går uden støtte

Kravler på trapper 

Holder kop og spiser selv med fingrene 

Kan stable 3-4 klodser

Begynder at få ord

 

De 2-3 årige kan eller øver sig på følgende

Sparker til bold

Løber og lave pludselige retningsskift 

Spiser med gaffel 

Begynder at klæde sig selv af og på

Går forlæns, baglæns og sidelæns

Hopper

Cykler på trehjulet cykel

Begynder at få et rigtig flot sprog

Selvstændigheden / jeg kan og vil selv

Kan hælde / øse op

 

Læringsmiljøer skal tænkes i 3 dimensioner

Børnemiljøet

Børnemiljøet påvirker barnet i de tre dimensioner:

fysisk, æstetisk og psykisk.

Samtidig med at barnet er centrum af helheden og derved også påvirker, hvorledes det fysiske, det æstetiske og psykiske børnemiljø skal tilpasses det enkelte barn og dets behov. 

Fakta

Det Psykiske

 • Trivsel, Tryghed, tillid og omsorg
 • Fællesskab, Venskaber
 • Medbestemmelse
 • Rummelighed
 • Udfordringer

Fysisk

 • Sundhed, Ergonomi - både for børn og voksne
 • Pladsforhold, Indeklima og hygiejne, Lysforhold -- både for børn og voksne
 • Faciliteter, Inventar, Indretning 
 • Udearealer og udeliv

Æstetisk  

 • Hvordan opfattes de fysiske rammer, er de inspirerende, overskuelige og hyggelige?
 • Rammernes påvirkning, leger børnene godt, lære de noget?
 • Udseende/udstråling er børnene præsenteret i rummet, huse, konkreter, læring
 • Hvordan føles det at være en del af gruppen?
 • Akustikken